PHP Veri Girişi

PHP Veri Girişi

PHP ile bir MySQL veritabanındaki tablolara 3 farklı yöntemle veri girişi yapabiliriz. Bir tabloda sütunlar her bir kayıt için girilecek olan değerleri, satır ise girilecek olan kayıtları ifade eder. MySQL’de bir tabloya veri girmek için INSERT INTO komutu kullanılır. MySQL ile bir tabloya veri girmek için aşağıdaki komut yapısını kullanabilirsiniz.

Read More